empowerZ

Zet organisaties in hun Kracht

Om te beginnen

Is je organisatie gebaseerd op gevoelens van …

Vertrouwen Ik mag er zijn!
Zelfstandigheid Ik mag dit doen!
Deskundigheid Ik kan dit!

Dan ben je klaar voor de start … van het groeikracht traject ‘empowerZ

Organisatiediagnose

Het groeikracht-traject start met een organisatiediagnose. We meten 8 kenmerken die kwalitatieve groei verklaren.

Inspirerende  Visie
Klant & maatschappijgerichte Dienstverlening
Gedeelde Waarden
Versterkend Leiderschap
Verbindende Relaties
Talentgerichte Taakvervulling
Holistische Teams
Effectieve Structuren

Na het terugkoppelen van de objectieve gegevens met betrekking tot deze kenmerken weet je waar je aandacht aan kunt geven om je organisatie op vanzelfsprekende wijze verder te laten ontplooien.

Hoe?

In het traject bepalen we met elkaar de prioriteiten en zetten we het begrip ‘groeikracht’ in bij het beantwoorden van die vraag. Aan de hand van dit begrip laten we principes zien die maken dat een organisatie ‘vanzelf’ groeit. We kunnen hierbij denken aan begrippen uit de biologie zoals:

  • Interdependence
  • Symbiose
  • Vermenigvuldiging en transformatie van energie

Ook inzichten vanuit de sociale wetenschappen kunnen ons helpen beter zicht te krijgen op het relationele interne en externe netwerk van de organisatie.

Inzicht 

Objectieve informatie en inzicht in de onderliggende principes maken dat de organisatie kwalitatief groeit en duurzaam verbetert.

Elk van de genoemde kwaliteitskenmerken zijn op een bepaalde wijze met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo zullen bedrijfsdoelen die bijdragen aan een duurzame samenleving, mensen makkelijker motiveren zelf vanuit passie te werken.

Het empowerZ programma biedt objectieve informatie over de factoren die kwalitatieve groei verklaren. Je weet waar je op de juiste wijze gericht aandacht kunt geven. Je ontwikkelt inzicht hoe je de organisatie in flow laat komen.

Branches

Voor welke organisaties in welke branches is natuurlijke groei effectief?
>>> kijk bij welke branches deze aanpak leidt tot natuurlijke organisatie groei >>>

Interesse?

Herkenning – Missie – Visie – Waarde – Aanbod – Doelgroepen
empowerZOnze Waarden en Ons Team