Onze Waarden past ieder actief toe: in woord, gedrag en reflectie

  1. Ondernemen in afhankelijkheid

kracht ontdekken en benutten – vrijheid in gebondenheid

  2. Open communicatie

met vertrouwen meningen en inzichten uitwisselen

  3. Respect en Waardering

voor uniciteit en ervaring

  4. Stilstaan en Genieten

actief beleven van het wezenlijke

  5. Creatief en vernieuwend

continue ontwikkelen door open innovatie

  6. Zorgvuldig

elkaar gelijkwaardig behandelen

  7. Integer en Transparant

mbt (de herkomst van) informatie, eigendommen en relaties

  8. Lange termijn commitment

afspraken nakomen

  9. Samen Sterker

bouwen op pluriformiteit

10. Gun anderen Succes

ontvangen op basis van geven

Herkenning – Missie – Visie – Waarde – Aanbod – Doelgroepen
eM-PowerZOnze Waarden en Ons Team