empowerZ sluit aan bij:

Eigen intrinsieke GroeiKracht van uw Zorg organisatie

Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten die voorzien in de behoeften van de klant bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers.

Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en mogelijkheden om zich al dan niet adaptief aan te passen. Een complex netwerk van elkaar versterkende of afstotende individuen met ieder een eigen ontwikkel- en groei-kracht.

Het beste resultaat ontstaat als je op alle van invloed zijnde factoren goed kunt inspelen.

Inzet van hulpmiddelen moeten ervoor zorgen dat voorspelbaarheid van gedrag zo goed mogelijk is te beheersen: organogrammen, functieprofielen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, procedures, certificering, contracten, afspraken en nog heel erg veel meer.

De omgeving waarbinnen we met zijn allen functioneren wordt ongemerkt zo complex, dat het bijna niet meer mogelijk is om doel gericht met zo weinig mogelijk inspanning het resultaat te bereiken wat wenselijk is.

Alles staat onder (tijds)druk en moet voldoen aan de afspraken. Groeien en ontwikkelen binnen een harnas kost veel moeite en doet pijn. Natuurlijke groei wordt belemmerd door alles wat we altijd zo doen, afgesproken is en wat niet anders kan.

empowerZ meet en versterkt de relationele dynamiek in het netwerk van relaties. Natuurlijke groei zorgt dat je zo op elkaar bent afgestemd en zoekt naar het bereiken van wenselijke resultaten met steeds minder energie en weerstanden. Bij natuurlijke groei ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei.

…..… van uw organisatie

Wat doet u om dit te bereiken?

empowering versterkt op gerichte wijze de relationele dynamiek in uw organisatie.

Hoe doet u dat?

Relational Dynamics maakt gebruik van diverse wijze van onderzoek en groepsdynamische processen en werkvormen aan de hand van de keuze die gezamenlijk wordt gemaakt in relatie tot de te bereiken doelstellingen.

Toelichten?

Na een intakegesprek kunt u starten met een onderzoek wat alle relaties van uw organisatie in beeld brengt. De uitslag van dit onderzoek laat 5 aspecten van elke relatie zien: de mate van directheid, continuïteit, gemeenschappelijkheid [commonality], wederkerigheid [parity] en gelaagdheid [multiplexity].

Ook kunt u starten met de empowerZ Organisatie Diagnose (eOD).

Aan de hand van beide onderzoeken gaan we met u in gesprek hoe we in uw organisatie in de komende periode het best de relationele dynamiek kunnen versterken.  Met beide onderzoeken wordt niet alleen glashelder wat verbeterd dient te worden maar ook hoe. Gedurende dit proces wordt een actieplan vastgesteld hoe de zwakkere punten integraal worden versterkt. Het programma hiervoor wordt voor elke organisatie op maat gemaakt.

In dit programma maken we gebruik van een relationele aanpak. Inzichten uit de sociale wetenschappen en de groepsdynamica worden op maat toegepast met optimaal resultaat.

Welke methoden gebruikt u?

empowerZ versterkt Relational Dynamics o.a. door gebruik te maken van de door Relational Analytics ontwikkelde materialen en de organisatiediagnose van empowerZ, testen van My Motivations Insight, DISC enz.

Wat krijgen we?

Een organisatieontwikkelingstraject waarin interne en externe relaties worden verbeterd.

Een maatwerktraject kan bestaan uit:

 • Persoonlijke intake gesprek
 • empowerZ Organisatiediagnose 
 • Relatie analyse: een overzicht van alle relaties in en rond uw organisatie
 • Managementgesprekken en training
 • Interne gesprekken
 • Externe gesprekken
 • Teamtrainingen DISC
 • Teamtraining MMI
 • Video interactie begeleiding
 • Intervisie en supervisietrajecten
 • Persoonlijke begeleidingstrajecten

Zijn al die onderzoeken nodig?

Nee, in een intakegesprek worden uw wensen en behoeften in beeld gebracht. Hier kunt u aangeven van welke opties u gebruik wilt maken.

Wat is het resultaat?

Gebaseerd op wereldwijd onderzoek in de non-profit wereld weten we dat wanneer u dit traject drie jaar consequent volgt dat de kwalitatieve groei-ratio met 50% zal toenemen.

Wat is de investering?

Neem contact met op met empowerZ voor meer op uw organisatie afgestemde informatie.

 

Interesse ?

 

 

Herkenning – Missie – Visie – Waarde – Aanbod – Doelgroepen
empowerZOnze Waarden en Ons Team