empowerZ mobiliseert potentieel van organisaties

Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten, bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers.

Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en mogelijkheden om zich al dan niet adaptief aan te passen. Een complex netwerk van elkaar versterkende of afstotende individuen met ieder een eigen ontwikkel- en groeikracht.

Het beste resultaat ontstaat als je op alle van invloed zijnde factoren goed kunt inspelen.

Inzet van hulpmiddelen moeten ervoor zorgen dat voorspelbaarheid van gedrag zo goed mogelijk is te beheersen: organogrammen, functieprofielen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, procedures, certificering, contracten, afspraken en nog heel erg veel meer.

De omgeving waarbinnen we met zijn allen functioneren wordt ongemerkt zo complex, dat het bijna niet meer mogelijk is om doelgericht met zo weinig mogelijk inspanning het resultaat te bereiken.

Alles staat onder (tijds)druk en moet voldoen aan de afspraken. Groeien en ontwikkelen binnen een harnas kost veel moeite en doet pijn. Natuurlijke groei wordt belemmerd door alles wat we altijd zo doen, afgesproken is en wat niet anders kan.

empowerZ meet en versterkt natuurlijke groei

Door gericht de relationele dynamiek te versterken en obstakels te verwijderen schept empowerZ natuurlijke groei in uw organisatie. Samen vertrouwen we op het aanwezig potentieel. We maken medewerkers eigenaar door hen te betrekken in de resultaten van de organisatie. Onverwachtse competenties worden zichtbaar en ongekende krachten worden losgelaten. Jouw organisatie wordt als het ware ‘ geolied’. Men gaat weer voelen en ervaren waar het echt om draait, waar je echt voor wilt gaan. Flow in processen begint zich te herstellen. Op meer natuurlijke wijze stemmen we op elkaar af. Resultaten worden met minder energie behaald. Weerstanden worden uitdagingen om tot verbetering te komen.

empowerZ verwijdert obstakels, schept ruimte voor natuurlijke groei in uw organisatie en versterkt de relationele dynamiek. Vertrouwend op eigen kracht gaan medewerkers zich  eigenaar voelen in het realiseren van de resultaten van de organisatie.

Onverwachts zien we  competenties en ongekende kracht.

Hoe doen we dat? Wat is ons geheim?

Laten we het omkeren: wat heb je tot nu toe gedaan om een dergelijke cultuuromslag te realiseren?  Is het gelukt? Of juist niet? Heb je daar zicht op? Weet je zeker dat het daardoor komt?

Onze ervaring in talloze organisaties is dat mensen meestal antwoorden geven die ze al eerder gaven en hebben ervaren. Maar die werkwijze bleek juist niet effectief te zijn. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Voor echte verandering zijn andere vragen waarop andere antwoorden komen nodig. Voor het doorbreken van ingesleten patronen is een andere werkwijzen nodig. Heb je de moed om het heel anders aan te pakken?

Wat biedt empowerZ?

empowerZ hanteert diverse unieke diagnostische tools, die de organisatie als geheel in een totaal andere flow brengt.  >>>  lees verder

Hoe Ondernemingen verder komen met empowerZ?

 

 

Interesse ?

Herkenning – Missie – Visie – Waarde – Aanbod – Doelgroepen
empowerZOnze Waarden en Ons Team