Herkenning?

Gebrek aan Motivatie – Conflicten – Onderstroom – Complexe Organisatie – Weinig tijd voor Opdrachtverwerving, Klant- en medewerker contact  – Veel zieken – Moeizaam Resultaat – Alleen ik Kartrekker- Hoe vaak moet ik dat nog zeggen  – Doe ik nog wat geeft energie?

Visie

Groei door Aandacht

Missie

Ondernemingen terzijde staan bij het ontdekken
en ontwikkelen van beschikbare kwaliteiten voor
natuurlijke groei naar een zelflerende organisatie

Ervaar GroeiKracht

Natuurlijk – Benutten – Kwaliteiten – GroeiKracht

Organisatie gebaseerd op:

Vertrouwen   Ik mag er zijn!
Zelfstandigheid   Ik mag dit doen!
Deskundigheid   Ik kan dit!

eOD©  – empowerZ Organisatie Diagnose

We meten 8 kenmerken die kwalitatieve groei verklaren.

Inspirerende   Visie
Klant & maatschappijgerichte   Dienstverlening
Gedeelde   Waarden
Versterkend   Leiderschap
Verbindende   Relaties
Talentgerichte   Taakvervulling
Holistische   Teams
Effectieve   Structuren

 

Hoe?

Door: Interdependence – Symbiose – Vermenigvuldiging en transformatie van energie

Traject?

  1. Hoe ervaar jij de omgeving > scores op 8 kwaliteitskenmerken en basis principes
  2. Groei ontstaat door delen van oorzaken voor wat goed gaat en dat breder toepassen

Ontmoeten?

Mogen wij jou ontmoeten? Laten we ervaren of we iets voor elkaar .kunnen betekenen. Neem contact op.

 

empowerZ – Groei door Aandacht

Zet organisaties in hun Kracht

 
De invalshoeken zijn:

Waarnemen   Gestalt
    Direction
    Culture
Interactie   Relatedness
Self Determination Theory   Autonomy
    Competence
Biologie   Identity
    Potential
    Integrity
Waarnemen van omgeving   History