Reflecteren

empowerZ laat je gericht reflecteren op organisatieprocessen in het netwerk van relaties. Wanneer dit gericht plaats vindt komt de organisatie als geheel in ‘flow’.
Om de organisatie in een enthousiasmerend leerproces te brengen hanteren we diverse internationaal speciaal ontwikkelde diagnostische reflectie-tools. We brengen de organisatie als relationeel netwerk in beeld of we meten die kwaliteitskenmerken, die in samenhang de kwaliteit van de organisatie verklaart.

Herkennen

De gemeten kwaliteitskenmerken laten exact zien wat de ervaren knelpunten zijn als ook het potentieel. Aan de hand van een eerste diagnose stellen we een plan van aanpak op en gaan we samen aan de slag, waarbij we jaarlijks de effecten meten. In het begeleidingsproces maken we gebruik van inzicht en begrip in het begrip ‘groeikracht’ en ‘relationele nabijheid’. Het integreren van deze inzichten leidt tot acties gericht op zaken die er echt toe doen om de organisatie als geheel te mobiliseren.

Basis Principes

Benieuwd naar de basis principes voor natuurlijke organisatie groei?
>>> bekijk hier het fundament, de kwaliteitskenmerken en groeikrachten >>>

Branches

Voor welke organisaties in welke branches is natuurlijke groei effectief?
>>> kijk bij welke branches deze aanpak leidt tot natuurlijke organisatie groei >>>

Interesse ?

Herkenning – Missie – Visie – Waarde – Aanbod – Doelgroepen
emowerZOnze Waarden en Ons Team

Ervaar GroeiKracht

https://www.facebook.com/francetvzoom/videos/712991598859629/