empowerZ Zet organisaties in hun Kracht Om te beginnen Is je organisatie gebaseerd op gevoelens van … Vertrouwen – Ik mag er zijn! Zelfstandigheid – Ik mag dit doen! Deskundigheid – Ik […]

Waarde Organisaties komen het best tot hun recht wanneer ze rekening houden met principes van natuurlijke groei. Hoe duidelijker je kiest om eigen groeikracht te willen benutten, hoe meer waarde […]

Reflecteren empowerZ laat je gericht reflecteren op organisatieprocessen in het netwerk van relaties. Wanneer dit gericht plaats vindt komt de organisatie als geheel in ‘flow’. Om de organisatie in een enthousiasmerend […]

Ervaar GroeiKracht GroeiKracht in de Natuur Hebben we wel voldoende oog  voor deze gigantische natuurlijke groeikrachten? Zijn die krachten te benutten in onze organisatie? Wat betekent dat voor medewerkers, klanten en waardeontwikkeling […]