empowerZ.org sluit aan bij:

Eigen intrinsieke GroeiKracht van uw organisatie

Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten die voorzien in de behoeften van de klant bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers.

Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en mogelijkheden om zich al dan niet adaptief aan te passen. Een complex netwerk van elkaar versterkende of afstotende individuen met ieder een eigen ontwikkel- en groei-kracht.

Het beste resultaat ontstaat als je op alle van invloed zijnde factoren goed kunt inspelen.

Inzet van hulpmiddelen moeten ervoor zorgen dat voorspelbaarheid van gedrag zo goed mogelijk is te beheersen: organogrammen, functieprofielen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, procedures, certificering, contracten, afspraken en nog heel erg veel meer.

De omgeving waarbinnen we met zijn allen functioneren wordt ongemerkt zo complex, dat het bijna niet meer mogelijk is om doel gericht met zo weinig mogelijk inspanning het resultaat te bereiken wat wenselijk is.

Alles staat onder (tijds)druk en moet voldoen aan de afspraken. Groeien en ontwikkelen binnen een harnas kost veel moeite en doet pijn. Natuurlijke groei wordt belemmerd door alles wat we altijd zo doen, afgesproken is en wat niet anders kan.

empowerZ.org meet en versterkt de relationele dynamiek in het netwerk van relaties. Natuurlijke groei zorgt dat je zo op elkaar bent afgestemd en zoekt naar het bereiken van wenselijke resultaten met steeds minder energie en weerstanden. Bij natuurlijke groei ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei.

 

Interesse ?

 

>>> Deze informatie wordt specifiek afgestemd op Non-Profit <<<

Herkenning – Missie – Visie – Waarde – Werkwijze – Branches
empowerZ.orgOnze Waarden en Ons Team