Onze Waarden past ieder actief toe: in woord, gedrag en reflectie   1. Ondernemen in afhankelijkheid kracht ontdekken en benutten – vrijheid in gebondenheid   2. Open communicatie met vertrouwen […]

Waarde Organisaties komen het best tot hun recht wanneer ze rekening houden met principes van natuurlijke groei. Hoe duidelijker je kiest om eigen groeikracht te willen benutten, hoe meer waarde […]

Visie Groei door Aandacht   Missie Ondernemingen terzijde staan bij groei naar een zelflerende organisatie, zo dat ieder zich optimaal kan ontplooien en bijdragen aan organisatie doelen   Gebaseerd op […]

eM-PowerZ laat organisaties groeikracht ontdekken en ontwikkelen. Dat biedt ruimte aan meer vreugde, creativiteit, ruimte en resultaat. Wilt u dat ook? Gun uzelf die kans. Herkent u één of meer onderstaande […]